STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FMG: Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki, Piątek, 8 listopada 2019 (19:27)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Mając na uwadze uwarunkowania rynkowe oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym oraz prawnym, w szczególności trudności w obszarze pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej, Zarząd Financial Assets Management Group S.A. informuje o opracowaniu oraz przyjęciu nowej strategii działalności i rozwoju Spółki. Wysoka konkurencyjność obszaru rynkowego, na którym działa Spółka, wymusiła podjęcie działań prowadzących do dywersyfikacji działalności i eksploracji nowych obszarów biznesowych. W ramach podjętych działań, zmierzających do wypracowania nowej strategii działalności, Zarząd Spółki postanowił oprzeć przyszłą działalności operacyjną na trzech filarach ? sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, obrocie nieruchomościami oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Działalność w obrębie klientów detalicznych i biznesowych na rynku energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz telekomunikacyjnym pozwoli na uzyskanie przez Spółkę efektu synergii poprzez możliwość zaoferowania tych usług w ramach ofert wiązanych. Uzyskanie wymienionych efektów synergii oraz znaczące zwiększenie obszaru prowadzenia działalności pozwoli z kolei Spółce na zrealizowanie zadowalającego wyniku finansowego oraz w perspektywie długoterminowej, Spółka wejdzie na ścieżkę systematycznego wzrostu wartości, co z pewnością będzie pozytywnym sygnałem dla obecnych i przyszłych inwestorów.

Spółka przewiduje w niedalekiej przyszłości zakup zarówno podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwem gazowym, jak i operatora telekomunikacyjnego.

Szczegóły nowej strategii działalności i rozwoju Spółki przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu

Plik do pobrania