STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATT: Treść projektu uchwały zgłoszonej w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Piątek, 8 listopada 2019 (20:09)

Raport bieżący nr 63/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka?) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza indywidualnego podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 listopada 2019 roku.

Uchwała o treści przekazanej w załączeniu nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2019-11-08Paweł ŁapińskiWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania