STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOV: Informacja o wpłynięciu korekty zawiadomienia z art. 69 Ustawy o Ofercie, Piątek, 8 listopada 2019 (21:30)

Raport bieżący nr 50/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Movie Games S.A. ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia od spółki Fundusz Stabilnego Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sporządzona na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Korekta Zawiadomienie").

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Mateusz WcześniakPrezes ZarząduMateusz Wcześniak

Plik do pobrania