STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SET: Udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz podpisanie Aneksu do umowy poręczenia , Piątek, 8 listopada 2019 (22:48)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 listopada 2019 r. podpisał umowę poręczenia. Na mocy tej umowy Emitent poręczył spłatę zaciągniętej w dniu 8 listopada 2019 r. przez spółkę, z którą jest w trakcie połączenia - All in! Games Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Pożyczkobiorca"), pożyczki w wysokości 2 mln zł. W przypadku gdy Pożyczkobiorca w terminie nie dokona spłaty udzielonej pożyczki, Emitent dokona tejże spłaty w terminie 14 dni od zawiadomienia otrzymanego od pożyczkodawcy.

Jednocześnie w związku z podpisanym przez Pożyczkobiorcę w dniu 8 listopada 2019 r. Aneksem do umowy pożyczki z dnia 16 kwietnia 2019 r. zwiększającym wartość udzielonej pożyczki do kwoty 2 mln zł, w dniu 8 listopada 2019 r. Emitent zawarł Aneks do umowy poręczenia z dnia 24 września 2019 r. (por. raport ESPI nr 16/2019 z dnia 24 września 2019 r., w którym Emitent informował o udzieleniu pożyczki z dnia 16 kwietnia 2019 r. w wysokości 1 mln zł), mocą którego zwiększeniu uległa wartość poręczenia do kwoty 2 mln zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08January CiszewskiPrezes Zarządu