STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. zwołanym na dzień 7 listopada 2019 roku., Wtorek, 12 listopada 2019 (12:12)

Raport bieżący nr 64/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police? S.A. (dalej: "Spółka?) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "NWZ?), zwołanym na dzień 7 listopada 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Grupa Azoty S.A.

Liczba akcji na NWZ ? 49 500 000

Liczba głosów na NWZ ? 49 500 000

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ ? 68,70%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 66,00%

Akcjonariusz: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień?

Liczba akcji na NWZ ? 12 190 000

Liczba głosów na NWZ ? 12 190 000

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ ? 16,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 16,25%

Akcjonariusz: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Liczba akcji na NWZ ? 6 607 966

Liczba głosów na NWZ ? 6 607 966

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ ? 9,17%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 8,81%

Akcjonariusz: Skarb Państwa

Liczba akcji na NWZ ? 3 759 356

Liczba głosów na NWZ ? 3 759 356

Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ ? 5,22%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 5,01%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-11-12 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu