STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Zawarcie aneksów do umów kredytowych, Wtorek, 12 listopada 2019 (14:00)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 listopada 2019 r. zawarł z bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski ("Bank?) aneksy do umów kredytowych (o zawarciu umów kredytowych i aneksów do tych umów Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2017 w dniu 9 października 2017 r., 6/2018 z dnia 12 października 2018 r. oraz 8/2019 z dnia 11 października 2019 r.). Mocą aneksów parametry kredytów przedstawiają się następująco:

1.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 200.000,00 zł; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12 października 2020 r.; kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym; kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku oraz gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 120.000,00 zł, co stanowi 60% kwoty kredytu (gwarancja udzielona została na okres do dnia 12 stycznia 2021 r.).

2.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 65.000,00 EUR; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12 października 2020 r.; kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym; kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12Łukasz GolonkaCzłonek ZarząduŁukasz Golonka