STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI: Otrzymanie zamówienia istotnej wartości na wykonanie oraz dostawę urządzeń kosmetycznych, Wtorek, 12 listopada 2019 (14:06)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent?, Spółka?) informuje, iż w dniu 12 listopada 2019 r. powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę zamówienia istotnej wartości na wykonanie urządzeń kosmetycznych w postaci urządzenia do depilacji Nexus. Zleceniodawcą jest jeden ze stałych partnerów Spółki, zajmujący się dystrybucją urządzeń na rynku hiszpańskim.

Wartość zamówienia określona została na kwotę 162.642,12 EUR (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa euro 12/100). Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia określony został na dzień 31 grudnia 2019 roku. Realizacja zamówienia rozpoczęła się w momencie otrzymania go od kontrahenta.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość otrzymanego zamówienia oraz potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12Mariusz KaraPrezes Zarządu