STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TDX: Porozumienie o rozwiązaniu umowy na świadczenie usług autoryzowanego doradcy, Wtorek, 12 listopada 2019 (15:05)

Zarząd Techmadex S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Equity Advisors sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie porozumienie (?Porozumienie?) o rozwiązaniu umowy (?Umowa?), której przedmiotem jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie z zawartym Porozumieniem rozwiązanie Umowy nastąpi w dniu wykluczenia akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Gil - Prezes Zarządu