STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALI: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A., Wtorek, 12 listopada 2019 (16:45)

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka), mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, że na koniec października 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 316 299 754,67 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

- 51 528 400,37 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,

? 36 040 344, 20 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

? 228 731 010,10zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy

i subfunduszy w likwidacji wynosi 6 336 023,67 zł.

Ponadto Spółka informuje, że na koniec października 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (dalej Rockbridge TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 526 286 217,18 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

? 778 432 879,63 zł jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany

? 1 326 286 134,36 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

? 366 147 278,07 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

? 55 419 925,12 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12Andrzej LadkoPrezes Zarządu
2019-11-12Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu