STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UNI: Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie , Wtorek, 12 listopada 2019 (18:27)

Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 48/2019 z dnia 7 października 2019 r. w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z YIT Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r. otrzymał od Zamawiającego - po uprzednim uzyskaniu przez Zamawiającego wewnątrzkorporacyjnej zgody wspólnika Zamawiającego - pisemne polecenie rozpoczęcia robót, wobec czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie w odniesieniu do realizacji II etapu Inwestycji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki