STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 roku., Środa, 13 listopada 2019 (10:36)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Bowim S.A. ("Emitent?), działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2019 roku ? wyznaczonego w raporcie bieżącym nr 1/2019 na dzień 28 listopada 2019 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za trzeci kwartał 2019 roku zostanie przesłany do publicznej wiadomości w dniu 19 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2019-11-13Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu