STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STO: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STOPPOINT S.A. oraz informacja o uchwałach podjętych przed przerwą, Środa, 13 listopada 2019 (15:10)

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STOPPOINT S.A. oraz informacja o uchwałach podjętych przed przerwą


Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 listopada 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z treścią uchwały 3/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowienie obrad nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok. 57, 00-871 Warszawa Wola.


Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieliczko - Prezes Zarządu

Plik do pobrania