STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMR: Cofnięcie żądania wypłaty z gwarancji dobrego wykonania dot. kontraktu ZUS KSI, Środa, 13 listopada 2019 (16:18)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-5-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. o otrzymaniu od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce informacji o wpłynięciu żądania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ("ZUS?) dotyczącego wypłaty kwoty 24.203.300,40 PLN z wystawionej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska SA ("Comarch") gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS oraz raportu bieżącego nr RB-6-2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. dotyczącego odroczenia wykonania żądania wypłaty do 31 maja 2019 roku, raportu bieżącego nr RB-12-2019 z dnia 29 maja 2019 r. dotyczącego odroczenia wykonania żądania wypłaty do 1 lipca 2019 roku, raportu bieżącego nr RB-13-2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. dotyczącego odroczenia wykonania żądania wypłaty do 6 sierpnia 2019 roku, raportu bieżącego nr RB-22-2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. dotyczącego odroczenia wykonania żądania wypłaty do 16 września 2019 roku oraz raportu bieżącego nr RB-25-2019 z dnia 10 września 2019 r. dotyczącego odroczenia wykonania żądania wypłaty do 19 listopada 2019 roku, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-26-2019 z dnia 8 listopada 2019 r. o zawarciu w dniu 8 listopada 2019 r. pomiędzy ZUS a Comarch ugody w ramach postępowania pojednawczego, będącej realizacją porozumienia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-24-2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 13 listopada 2019 roku otrzymał od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od ZUS o cofnięciu ww. żądania zapłaty.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13Konrad TarańskiWiceprezes Zarządu
2019-11-13Dorota Klentak-ŁyżwaProkurent