STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOA: Wniosek o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał. , Środa, 13 listopada 2019 (16:33)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 listopada 2019 wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza, dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Żądanie złożone zostało na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

W załączniku do niniejszego raportu znajduje się skan wyżej wymienionego wniosku wraz z jego załącznikami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu

Plik do pobrania