STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOS: Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. , Środa, 13 listopada 2019 (16:39)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 15/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") przekazała Bankowi informację dotyczącą wartości dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s.1. z późn. zm., "rozporządzenie nr 575/2013") na poziomie Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.

Wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie skonsolidowanym wynosi: 0,52 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego; 0,39 p.p. dla współczynnika kapitału Tier I oraz 0,29 p.p. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013.

Dotychczas Grupa Kapitałowa Banku utrzymywała fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 0,50 p.p. Bank informował o tym w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2019-11-13 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu