STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI: Raport okresowy za III kw. 2019 r. , Środa, 13 listopada 2019 (20:55)

Zarząd CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Kara - Prezes Zarządu

Plik do pobrania