STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TLG: Raport okresowy za III kwartał 2019 roku, Czwartek, 14 listopada 2019 (08:00)

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle (?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Stojek - Prezes Zarządu

Plik do pobrania