STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TDX: Raport okresowy za III kwartał 2019 r., Czwartek, 14 listopada 2019 (11:10)

Zarząd Techmadex S.A. w załączeniu przekazuje Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2019 r. zawierający jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Gil - Prezes Zarządu

Plik do pobrania