STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INB: Raport okresowy za III kwartał 2019, Czwartek, 14 listopada 2019 (11:18)

Zarząd InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2019 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz - Prezes Zarządu

Plik do pobrania