STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AUX: Raport okresowy za III kwartał 2019 r., Czwartek, 14 listopada 2019 (11:50)

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Kamila Barszczewska - Wiceprezes Zarządu
Bożena Hager - Prokurent

Plik do pobrania