STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VAR: Raport okresowy za III kwartał 2019 roku, Czwartek, 14 listopada 2019 (12:58)

Zarząd Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Mroczek - Prezes Zarządu
Łukasz Rosiński - Członek Zarządu

Plik do pobrania