STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APC: Raport okresowy za III kwartał 2019 roku, Czwartek, 14 listopada 2019 (13:55)

Zarząd Apollo Capital S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.


Zarząd ponadto informuje, iż dokonuje publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku po raz drugi z uwagi na omyłkowe błędne oznaczenie pierwotnie opublikowanego raportu EBI o numerze 13/2019 jako "raport bieżący", a nie jak być powinno "raport okresowy".


Treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku opublikowana jako załącznik do raportu EBI o numerze 13/2019 oraz jako załącznik do niniejszego raportu jest jednakowa.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Dymecki - Prezes Zarządu

Plik do pobrania