STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT: Raport okresowy Aiton Caldwell SA za III kwartał 2019 r., Czwartek, 14 listopada 2019 (14:39)

Zarząd Aiton Caldwell S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.


Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Pietrzak - Prezes Zarządu

Plik do pobrania