STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRS: Raport okresowy za III kwartał 2019 roku, Czwartek, 14 listopada 2019 (16:26)

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Kobosko - Prezes Zarządu

Plik do pobrania