STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NFP: Raport okresowy za III kwartał 2019 roku, Czwartek, 14 listopada 2019 (17:10)

Zarząd Spółki Nowoczesna Firma S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.


Załączniki: Raport kwartalny za III kwartał 2019


Osoby reprezentujące spółkę

Ireneusz Tomczak, Prezes ZarząduOsoby reprezentujące spółkę:
Ireneusz Tomczak - Prezes Zarządu

Plik do pobrania