STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BER: Raport okresowy za III kwartał 2019 roku , Czwartek, 14 listopada 2019 (17:34)

Zarząd Spółki BIOERG S.A., z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Karaszewski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania