STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AST: Astarta Holding N.V. Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2019, Czwartek, 14 listopada 2019 (18:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Revenues333642253451
Profit from operations559138999
Profit (loss) before tax177415173
Net profit (loss)430914594
Cash flows provided (used) by operating activities1248988121
Cash flows used in investing activities-19447-36772
Cash flows used in financing activities-11160727801
Net decrease/increase in cash and cash equivalents-6156-850
Total assets772031677565
Current liabilities238712243026
Non-current liabilities9328071263
Share capital250250
Total equity440039363276
Number of shares2438624405
Profit (loss) per ordinary share (EUR)0,180,60
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania