STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

B24: Skonsolidowany Raport za III kwartał 2019 roku, Czwartek, 14 listopada 2019 (20:18)

Zarząd Brand 24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport za III kwartał 2019 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 2-2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Sadowski - Prezes Zarządu
Piotr Wierzejewski - Członek Zarządu

Plik do pobrania