STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MER: Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. , Czwartek, 14 listopada 2019 (21:10)

Zarząd Spółki MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2019 r.


Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Koneczny - Prezes Zarządu

Plik do pobrania