STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PND: Zmiana daty przydziału obligacji, Piątek, 15 listopada 2019 (12:57)

Raport bieżący nr 50/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym - w konsekwencji uzyskania informacji od potencjalnych obligatariuszy o potrzebie wydłużenia terminu potrzebnego do zakończenia procesu decyzyjnego dotyczącego ewentualnego nabycia oferowanych Obligacji, podjął decyzję o zmianie daty przydziału Obligacji (definicja jak w raporcie bieżącym nr 47/2019) z 15 listopada 2019 r. na dzień 22 listopada 2019 r.

W konsekwencji zmianie uległa również data emisji Obligacji z dnia 22 listopada 2019 r. na 29 listopada 2019 r. oraz termin wykupu Obligacji z dnia 22 listopada 2024 r. na 29 listopada 2024 r.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-11-15Marcin Mosz Członek Zarządu
2019-11-15Jakub Kocjan Członek Zarządu