STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRC: ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie , Piątek, 15 listopada 2019 (13:21)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z 13 marca 2019 roku, dotyczącego prawomocnego uchylenia postanowienia dotyczącego zabezpieczenia na majątku Emitenta w związku z wniesionym przeciwko Emitentowi pozwem o naprawienie szkody (opóźniona informacja poufna) Emitent informuje, iż powziął informację o ograniczeniu żądania pozwu złożonego przez spółkę BUAB Lithuanian Glass Recycling, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2019 roku.

Zgodnie z pozyskaną od kancelarii litewskiej informacją syndyk masy upadłości BUAB Lithuanian Glass Recycling, w dniu 28 października 2019 roku ograniczył łączne żądanie pozwu do kwoty 2.435.518,19 Euro. Działanie to jest wynikiem zmniejszenia prawomocnie, na skutek starań Emitenta reprezentowanego przez profesjonalna kancelarię litewską, jednej z wierzytelności zgłoszonych do masy upadłości w toku postępowania upadłościowego BUAB Lithuanian Glass Recycling. Zgodnie z zapadłym w toku postępowania upadłościowego prawomocnym rozstrzygnięciem jedna z wierzytelności została zmniejszona z kwoty 608.887,18 Euro do kwoty 15.301,65 Euro. W związku z powyższym konieczne stało się ograniczenie roszczenia dochodzonego w postępowaniu sądowym przeciwko Emitentowi.

O dalszych działaniach i efektach podejmowanej obrony przed zgłoszonym w w/w postępowaniu sądowym roszczeniem, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15Adam KrynickiPrezes Zarządu