STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A., Piątek, 15 listopada 2019 (15:39)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent?) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 grudnia 2019 roku. Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia, w tym planowany porządek obrad, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2018 r. poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu

Plik do pobrania