STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EBX: Powołanie prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, Piątek, 15 listopada 2019 (16:51)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.11.2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Łukasza Milner na stanowisko Prezesa Zarządu oraz powołała dotychczasowego Członka Zarządu Pana Waldemara Rogala na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków zarządu spółki EKOBOX S.A. na dwóch (prezes i wiceprezes)

Podstawa prawna: § 5 pkt. 5_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Z 2018 r. poz. 757


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis