STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GCN: Zmiana umowy pożyczki w zakresie terminu spłaty, Poniedziałek, 18 listopada 2019 (10:33)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku dotyczącego zawarcia w dniu 30 czerwca 2016 roku Umowy pożyczki ze spółką zależną Groclin Wiring Sp. z o.o. do kwoty 20.000 tys. EUR ("Umowa pożyczki?), Zarząd Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka", "Emitent?) informuje, że w dniu 18 listopada 2019 roku Spółka podpisała aneks nr 1 do Umowy Pożyczki wydłużający termin spłaty pożyczki. Nowa data spłaty pożyczki została wyznaczona na dzień 31 grudnia 2024 roku. Pozostałe postanowienia Umowy pożyczki nie uległy zmianie.

Groclin Wiring Spółka z o.o. jest spółką zależną od Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Groclin Wiring Spółka z o.o.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-18André GerstnerPrezes ZarząduAndré Gerstner