STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELT: Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru jednej z dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Poniedziałek, 18 listopada 2019 (11:09)

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 z dnia 05.11.2019r. Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje o wyznaczeniu na dzień 20.11.2019r. posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o. i ELPATOR Sp. z o.o. Zaczernie, w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach elektroenergetycznych NN należących do PSE S.A. na obszarze ZKO Poznań ? Pakiet 2?. Spółka ELEKTROTIM S.A. przystąpiła do odwołania po stronie Zamawiającego, tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 33/2019 z dnia 24.10.2019r. informowała o wyborze dwóch ofert ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszych w przedmiotowym postępowaniu oraz raportem nr 36/2019 z dnia 05.11.2019r. informowała o odwołaniu wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (o czym powyżej).

Spółka ELEKTROTIM S.A. będzie na bieżąco informować o zmianie niniejszej informacji poufnej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-18Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2019-11-18Dariusz PołetekCzłonek Zarządu