STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowy w Warszawie S.A., Poniedziałek, 18 listopada 2019 (12:42)

Raport bieżący nr 139/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 133/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zawarcia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ["Bank?] aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym ["Umowa?] jak również informacji nt. podpisania kolejnej umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki ["Umowa w sprawie finansowania?], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 18 listopada 2019 roku otrzymał obustronnie podpisany aneks do Umowy z Bankiem, którego zgodnie z ustaleniami stron, postanowienia wchodzą w życie od dnia 15 listopada 2019 roku. Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony do dnia 2 grudnia 2019 r., jako data ostatecznej spłaty kredytu [dotychczas był to 15 listopada 2019 r.].

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 138/2019].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-18Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu
2019-11-18Krzysztof Czajka Członek Zarządu