STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ: Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta dla akcji Spółki ELZAB S.A., Wtorek, 19 listopada 2019 (17:15)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ELZAB S.A z siedzibą w Zabrzu informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.11.2019 r. otrzymał

zawiadomienie od Alior Bank S.A.- Biuro Maklerskie w sprawie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Animatora Emitenta dla akcji Spółki ELZAB S.A.

Umowa została wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31.12.2019 roku.

Intencją Spółki jest zawarcie nowej umowy o świadczenie usług Animatora Emitenta dla akcji ELZAB w

terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Emitenta z innym podmiotem posiadającym

wymagane uprawnienia. O podpisaniu nowej umowy o świadczenie usług animacji akcji Zarząd Spółki

poinformuje odrębnym komunikatem bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-11-19Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu