STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW: BOWIM SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Wtorek, 19 listopada 2019 (17:18)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody z działalności operacyjnej1 026 5971 008 816238 267237 173
Koszty działalności operacyjnej1 016 405980 970235 901230 627
Zysk na działalności operacyjnej10 19227 8462 3666 547
Zysk brutto-1 78113 569-4133 190
Zysk netto-1 56410 366-3632 437
Zysk netto na akcję zwykłą-0,080,53-0,020,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 29815 277-1 9263 592
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 406-7 464-1 255-1 755
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18 021-14 2644 183-3 354
30 września 201931 grudnia 201830 września 201931 grudnia 2018
Aktywa razem428 034481 77397 868112 040
Zobowiązania razem327 027375 84074 77387 405
W tym: zobowiązania krótkoterminowe185 755263 60642 47261 304
Kapitał własny101 006105 93323 09524 636
Kapitał podstawowy1 9511 951446454
Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647
Wartość księgowa na akcję5,185,421,181,26
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z działalności operacyjnej1 080 5971 054 467250 800247 906
Koszty działalności operacyjnej1 072 8901 028 879249 011241 890
Zysk na działalności operacyjnej7 70725 5881 7896 016
Zysk brutto-3 48712 064-8092 836
Zysk netto-2 9279 203-6792 164
Zysk netto na akcję zwykłą-0,150,47-0,030,11
Przepływy pieniężne netto z z działalności operacyjnej-11 36213 350-2 6373 139
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 314-5 923-1 233-1 393
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej19 659-13 8064 563-3 246
30 września 201931 grudnia 201830 września 201931 grudnia 2018
Aktywa razem405 732453 01092 768105 351
Zobowiązania razem287 661328 63165 77276 426
W tym: zobowiązania krótkoterminowe174 870242 33039 98356 356
Kapitał własny118 071124 37926 99628 925
Kapitał podstawowy1 9511 951446454
Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647
Wartość księgowa na akcje6,056,371,381,48
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania