STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE: ZUE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Wtorek, 19 listopada 2019 (17:21)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane skonsolidowane
Przychody ze sprzedaży748 258555 855173 666130 682
Zysk brutto ze sprzedaży23 17517 5065 3794 116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 1841 5511 667365
Zysk (strata) brutto6 7292 1991 562517
Zysk (strata) netto 3 9661 968920463
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej3 9751 808923425
Zysk netto przypadający na jedną akcję 0,170,080,040,02
Liczba akcji na koniec okresu (sztuki)23 030 08323 030 08323 030 08323 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-84 785-84 054-19 678-19 761
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-485-17 572-113-4 131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 0136 5972 0921 551
Przepływy pieniężne netto (razem)-76 257-95 029-17 699-22 341
Wybrane pozycje bilansuStan na dzień 30.09.2019Stan na dzień 31.12.2018Stan na dzień 30.09.2019Stan na dzień 31.12.2018
Aktywa razem587 353629 562134 295146 409
Zobowiązania razem436 660482 81499 840112 282
Zobowiązania długoterminowe39 98836 4029 1438 466
Zobowiązania krótkoterminowe396 672446 41290 697103 816
Kapitał własny 150 693146 74834 45534 127
Kapitał podstawowy5 7585 7581 3171 339
Dane jednostkowe
Przychody ze sprzedaży707 422507 241164 188119 253
Zysk brutto ze sprzedaży19 83413 8344 6033 253
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 2585941 452140
Zysk (strata) brutto6 3411 7661 472415
Zysk (strata) netto 3 7001 252859294
Liczba akcji na koniec okresu (sztuki)23 030 08323 030 08323 030 08323 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-81 505-82 887-18 917-19 487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-827-17 634-192-4 146
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 2476 1141 6821 437
Przepływy pieniężne netto (razem)-75 085-94 407-17 427-22 196
Wybrane pozycje bilansuStan na dzień 30.09.2019Stan na dzień 31.12.2018Stan na dzień 30.09.2019Stan na dzień 31.12.2018
Aktywa razem558 314596 618127 655138 748
Zobowiązania razem408 395450 37693 377104 738
Zobowiążania długoterminowe38 19634 4808 7338 019
Zobowiązania krótkoterminowe370 199415 89684 64496 719
Kapitał własny149 919146 24234 27834 010
Kapitał podstawowy5 7585 7581 3171 339
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania