STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EBX: Raport kwartalny EKOBOX SA oraz Grupy Kapitałowej za III kwartał 2019 roku - korekta, Wtorek, 19 listopada 2019 (18:35)

Zarząd EKOBOX S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny Firmy oraz Grupy Kapitałowej za III kwartał 2019 roku.

W ramach niniejszej korekty poprawiono oczywiste omyłki pisarskie oraz dodano brakujące elementy sprawozdania finansowego.
Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Milner - Prezes Zarządu
Waldemar Rogala - Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania