STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARH: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku , Wtorek, 19 listopada 2019 (20:03)

Raport bieżący nr 60/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent?) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. oraz treści raportu bieżącego nr 58/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku. Podany raportem bieżącym nr 58/2019 termin publikacji raportu został określony na dzień 22 listopada 2019 r. Nowy termin publikacji to 26 listopada 2019 r.

Wszystkie raporty okresowe umieszczane są na stronie internetowej Emitenta (www.archicom.pl) w zakładce Relacje inwestorskie.

Podstawa prawna szczegółowa przekazania raportu:

§ 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19 Artur Więznowski Członek Zarządu
2019-11-19Rafał JarodzkiCzłonek Zarządu