STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JRH: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Wtorek, 19 listopada 2019 (22:10)

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (?Emitent), informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- przyjęło złożoną w dniu 19 listopada 2019 r. rezygnację Pana Edwarda Kóska z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta (uchwała nr 5/11/2019),

- odwołało z dniem 19 listopada 2019 r. Pana Janusza Zięcinę z funkcji członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 6/11/2019),

- odwołało z dniem 19 listopada 2019 r Pana Pawła Szymulę z funkcji członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 7/11/2019).

- przyjęło złożoną w dniu 19 listopada 2019 r. rezygnację Pana Mirosława Pasieka z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta (uchwała nr 8/11/2019),


Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dniem 19 listopada 2019 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta

- Pana Marka Sobieskiego (uchwała nr 9/11/2019)

- Pana Leszka Leńko (uchwała nr 10/11/2019),

- Pana Romana Pudełko (uchwała nr 11/11/2019),

- Pana Artura Górskiego (uchwała nr 12/11/2019),

O powołanych członkach Rady Nadzorczej Emitent przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Życiorysy zawodowe zostaną opublikowane również na stronie internetowej Spółki.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
January Ciszewski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania