STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALL: Podpisanie umowy ramowej o współpracy ze spółką z Doliny Krzemowej, Środa, 20 listopada 2019 (08:21)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2019 z dnia 07.08.2019 roku, dotyczącego kolejnego etapu ekspansji Spółki w obszarze Fintech i Enterprise Services - niniejszym informuje o podpisaniu znaczącego kontraktu na rynku amerykańskim.

Do Spółki wpłynęła umowa ramowa o współpracy (Master Services Agreement), wraz z pierwszym zamówieniem realizacyjnym, podpisana przez spółkę zależną od Ailleron SA ? Software Mind Inc., tj. spółkę utworzoną w Stanach Zjednoczonych do bezpośrednich działań na rynku amerykańskim w obszarze wyspecjalizowanych usług IT.

Kontrahentem jest Branch Metrics Inc. ? spółka z Doliny Krzemowej zaliczana do grona tzw. Unicorns (spółek wzrostowych o kapitalizacji ponad 1 mld USD), w której inwestorami są m.in. NEA (New Enterprise Associates) i Founders Fund Petera Thiela, będące jednymi z największych i najbardziej innowacyjnych funduszy na świecie.

Branch zapewnia rozwiązania, które zmieniają sposób interakcji marek i użytkowników na różnych platformach cyfrowych. Dzięki integracji technologii Branch z głównymi kanałami w tym m.in. aplikacjami, pocztą e-mail, mediami społecznościowymi wiodące marki generują konwersje o wyższej wartości niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie Branch obsługuje precyzyjne łącza mobilne (tzw. deep links), atrybucje oraz pomiary dla ponad 2 miliardów użytkowników miesięcznie na całym świecie i jest zaufanym rozwiązaniem dla ponad 30 000 aplikacji, w tym Airbnb, BuzzFeed, Jet, Pinterest, Target, Yelp i wielu innych.

Przedmiotem podpisanej umowy jest świadczenie przez Software Mind wyspecjalizowanych usług IT. Ze względu na zapisy kontraktu Spółka nie może informować o szczegółach prac i produktach, nad którymi będzie pracowała.

Projekcja przychodów z kontraktu, przy ciągłości zamówień, zakłada przychody w pierwszym roku umowy na poziomie 10% kapitałów własnych Spółki, na podstawie ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r. Kontrakt jest rozwojowy i zakłada stałe zwiększanie zaangażowanego zespołu. Umowa jest doskonałą referencją dla Grupy Ailleron w rejonie Doliny Krzemowej, gdzie takie referencje mają kluczowe znaczenie dla dalszej ekspansji.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W opinii Zarządu Spółki, ze względu na nowy rejon działania (USA - Dolina Krzemowa), duży potencjał rozwojowy projektu i wartość referencyjną, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Rafał StyczeńPrezes Zarządu
2019-11-20Grzegorz MłynarczykWiceprezes Zarządu