STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 18 grudnia 2019 r., Środa, 20 listopada 2019 (11:24)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości:

- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu w dniu 18 grudnia 2019 roku, o godz. 9.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24 oraz:

- Załącznik 1 do Ogłoszenia - aktualna treść Statutu Spółki,

- Załącznik 2 do Ogłoszenia - treść Statutu Spółki z proponowanymi zmianami,

- Załącznik 3 do Ogłoszenia - treść projektów uchwał NWZ.

W załączeniu treść Ogłoszenia wraz z załącznikami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Paweł SzczeszekPrezes Zarządu
2019-11-20Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania