STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI: Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji, Środa, 20 listopada 2019 (16:21)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 20 listopada 2019 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji. Celem planowanej emisji jest pozyskanie środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności, w tym zwiększenie skali prowadzonego biznesu. W związku z powyższym pomiędzy Emitentem, a jednym z domów maklerskich zawarta została umowa w zakresie oferowania akcji w ramach planowanej oferty publicznej.

Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień przekazania niniejszego komunikatu szczegółowe parametry planowanej oferty publicznej nie zostały ustalone. Aktualnie Zarząd Emitenta poddaje analizie obecną sytuację rynkową i na tej podstawie podejmie decyzje w zakresie ostatecznych parametrów oferty publicznej. O dalszych krokach Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących w trybie i na warunkach wynikających z przepisów obowiązujących Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Mariusz KaraPrezes Zarządu