STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A., Środa, 20 listopada 2019 (16:30)

Raport bieżący nr 140/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 134/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia z ING Bankiem Śląskim S.A. [Bank] aneksu do Umowy Wieloproduktowej z dnia 25 marca 2011 r. [Umowa], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ["Spółka?, "Emitent?] informuje, że w dniu 20 listopada 2019 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany z Bankiem kolejny aneks do Umowy, datowany na 19 listopada 2019 r.

Na mocy, przedmiotowego aneksu, w odniesieniu do wartości limitu kredytowego do kwoty 25,4 mln zł [oraz odpowiednich sublimitów] wprowadzono następujące postanawiania:

? sublimit kredytu w rachunku bankowym w kwocie 8,9 mln zł [wykorzystany na dzień 19 listopada 2019 roku w kwocie 8,7 mln zł] został udostępniony do 4 grudnia 2019 r., a termin jego spłaty ustalono do dnia 5 grudnia 2019 r.,

? termin udostępnienia sublimitu na gwarancje bankowe równego aktualnej kwocie wykorzystania tj. 16,4 mln zł został określony do 19 listopada 2019 r.

Zawarcie przedmiotowego aneksu związane jest z dostosowaniem warunków współpracy z Bankiem do aktualnie obowiązujących postanowień Umowy w sprawie finansowania [Raport bieżący nr 138/2019].

Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu
2019-11-20Hubert Staszewski Członek Zarządu