STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBF: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał, Środa, 20 listopada 2019 (16:48)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Robert Krassowski Prezes ZarząduRobert Krassowski

Plik do pobrania