STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Czwartek, 21 listopada 2019 (11:21)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HELIO S.A. (dalej "Spółka?) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 grudnia 2019 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Wyględach przy ul. Stołecznej 26.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także projekty uchwał oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2018/2019.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania