STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INC: Powołanie członka Rady Nadzorczej, Czwartek, 21 listopada 2019 (16:57)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki INC S.A. informuje, że na wznowionym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 21 listopada 2019 r. Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Wcześniaka.

Pan Mateusz Wcześniak jest jednym z założycieli oraz Prezesem Zarządu spółki Movie Games S.A. Ma za sobą studia na kierunkach zarządzania na SGH oraz socjologii na SGGW. Jest członkiem zarządu lub Rady Nadzorczej wielu spółek, w tym z branży gamingowej, m.in. Drago Entertainment Sp. z o.o., Bored Games S.A., MD Games S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Mateusz Wcześniak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Sebastian HuczekWiceprezes ZarząduSebastian Huczek
2019-11-21Piotr ZygmanowskiProkurentPiotr Zygmanowski