STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOW: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii A, Czwartek, 21 listopada 2019 (18:15)

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku Zarząd Tower Investments S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 21 listopada 2019 r., po otrzymaniu pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody wszystkich Obligatariuszy na zmianę Warunków Emisji Obligacji oraz po uzyskaniu wszelkich zgód korporacyjnych, Emitent dokonał zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A w taki sposób, że okres emisji ww. obligacji został wydłużony o 3 lata, a ich całkowity wykup nastąpi do dnia 21 listopada 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU